โรงงานแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้าง

ฐานการผลิตใหม่ของ Gani อยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยการลงทุนรวมกว่า 2.5 พันล้านหยวนครอบคลุมพื้นที่ 1,000,000 ตารางเมตรและมีสายการผลิตกระเบื้องหินอ่อนอัจฉริยะ 9 สาย


กำลังการผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น30 ล้านตารางเมตร 


ฐานตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจใกล้ท่าเรือ Wuzhou ซึ่งช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการส่งออกและการขนส่งของผลิตภัณฑ์ของเรารับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว